Thanh vắt khăn

270.000

THANH VẮT KHĂN

Kích thước sản phẩm: Dài 525 mm

Chú ý:

– Cần đặt hàng trước để thiết kế vị trí khoan kính

 

 

 

 

 

 

 

 

Email

Mô tả sản phẩm

Hình ảnh minh họa:

Copyright © 2017 Friendship trading co Ltd.,

TOP