HOTLINE: 1900 636722 TEL: 0868 576689
25 Th3 2019

Tuyển dụng Chuyên viên Marketing

Công ty Hữu Nghị( Friendship) chúng tôi tham gia vào thị trường thiết bị vệ sinh tại Việt Nam từ năm 1991. Friendship đã nhận được sự tin tưởng của những tập đoàn danh giá và giao phó phân phối các sản phẩm thương hiệu dẫn đầu trong nghành như Inax, American Standard, Grohe, Tostem, Phòng tắm kính thế hệ mới Fendi …

Nhằm đáp ứng quy mô phát triển, Công ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Marketing(Marketing Staff) với nội dung như sau:

Chi tiết

Share this
25 Th3 2019

Tuyển dụng Chuyên viên Marketing Online

Công ty Hữu Nghị( Friendship) chúng tôi tham gia vào thị trường thiết bị vệ sinh tại Việt Nam từ năm 1991. Friendship đã nhận được sự tin tưởng của những tập đoàn danh giá và giao phó phân phối các sản phẩm thương hiệu dẫn đầu trong nghành như Inax, American Standard, Grohe, Tostem, Phòng tắm kính thế hệ mới Fendi …

Nhằm đáp ứng quy mô phát triển, Công ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Marketing Online(Marketing Online Staff) với nội dung như sau:

Chi tiết

Share this
25 Th3 2019

Tuyển dụng nhân viên Kỹ Thuật

Công ty Hữu Nghị( Friendship) chúng tôi tham gia vào thị trường thiết bị vệ sinh tại Việt Nam từ năm 1991. Friendship đã nhận được sự tin tưởng của những tập đoàn danh giá và giao phó phân phối các sản phẩm thương hiệu dẫn đầu trong nghành như Inax, American Standard, Grohe, Tostem, Phòng tắm kính thế hệ mới Fendi …

Nhằm đáp ứng quy mô phát triển, Công ty TNHH Thương Mại Hữu Nghị chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân viên Kỹ Thuật(Technical Staff) với nội dung như sau:

Chi tiết

Share this
25 Th3 2019

Tuyển dụng nhân việ Kỹ thuật – Friendship Bắc Giang

Công ty Hữu Nghị( Friendship) chúng tôi tham gia vào thị trường thiết bị vệ sinh tại Việt Nam từ năm 1991. Friendship đã nhận được sự tin tưởng của những tập đoàn danh giá và giao phó phân phối các sản phẩm thương hiệu dẫn đầu trong nghành như Inax, American Standard, Grohe, Tostem, Phòng tắm kính thế hệ mới Fendi …

Nhằm đáp ứng quy mô phát triển, hiện chi nhánh tại Bắc Giang(Công ty TNHH Friendship Bắc Giang) chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân viên Kỹ Thuật(Technical Staff) với nội dung như sau:

Chi tiết

Share this
25 Th3 2019

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh – Friendship Sài Gòn

Công ty Hữu Nghị( Friendship) chúng tôi tham gia vào thị trường thiết bị vệ sinh tại Việt Nam từ năm 1991. Friendship đã nhận được sự tin tưởng của những tập đoàn danh giá và giao phó phân phối các sản phẩm thương hiệu dẫn đầu trong nghành như Inax, American Standard, Grohe, Tostem, Phòng tắm kính thế hệ mới Fendi …

Nhằm đáp ứng quy mô phát triển, hiện chi nhánh tại Sài Gòn(Công ty TNHH Friendship Sài Gòn) chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh (Sales Representative) với nội dung như sau:

Chi tiết

Share this

Copyright © 2017 Friendship trading co Ltd.,

TOP