QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Công ty Hữu Nghị( Friendship) chúng tôi tham gia vào thị trường thiết bị vệ sinh tại Việt Nam từ năm 1991.

ỨNG TUYỂN

Công ty Hữu Nghị( Friendship) chúng tôi tham gia vào thị trường thiết bị vệ sinh tại Việt Nam từ năm 1991.

TIN TUYỂN DỤNG

30 Tháng Năm, 2017

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh. Công ty chúng tôi đang cần tuyển dụng nhân viên có năng lực vào vị trí Kỹ thuật, tại Thành Phố Hà Nội. YÊU CẦU – Trình đồ học […]
Điện thoại Friendship